Sisters of Charity at Ottawa (Grey Nuns):

Address: PO Box 772 & PO Box 57, Dennilton 1030.

Tel: 013 983 0961.

e-mail: sischaottles@leo.co.ls

Sr. Marie Augustina,

Sr. Florentina Masotsa,

Sr. Marie Odilia.